Download tải Windows 10 mới nhất (Win 10 64/32 bit File ISO)

Windows 10 là một hệ điều hành của Microsoft, được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 7 năm 2015. Đây là một bước tiến quan trọng từ các phiên bản trước đó của Windows, như Windows 8 và Windows 8.1, và đã trở thành một trong những phiên bản phổ biến và […]